Elektrotehničke usluge :

– Projektiranje elektrotehničkih instalacija

– Izrada ovlaštenih elektro-projekata

– Dobava i ugradnja industrijske elektrotehničke robe i opreme

– Dobava i ugradnja industrijske senzorike ( ovlašteni partner SIEMENS )

– Dobava, ugradnja i programiranje frekventnih kontrolera

– Izrada industrijskih inox elektroormara svih vrsta

– Izrada specijalnih ispitnih stanica i elektro uređaja

– Izvođenje elektroinstalacija

– Izvođenje elektroinstalacija u prostorima visokog rizika ( Iskustva sa EX zona 1 )

– Defektaža i popravak kvarova na elektro instalacijama

– Retrofitting opreme

– Ostale elektrotehničke usluge svih vrsta na području industrije

 

Electronics (1) Electronics (2) Electronics (3)