BIJUK CNT po narudžbi proizvodi inox kalibratore i sortere naziva KARLOVAC

– Namjena : mehaničko kalibriranje i sortiranje voća, povrća i drugih proizvoda u prehrambenoj industriji

– Materijali izrade : Inox AISI 304 ( DIN 1.4301 ) AISI 316 ( DIN 1.4404 ), polirano, brušeno, satinirano

– Kapacitet kalibratora/sortera : Ovisno o tipu

– Način kalibriranja vibracijski, sa izmjenjivim kalibracijskim rešetkama ovisno o tipu proizvoda

– Način sortiranja, mehanički po veličini ploda ( grader )

– Mogućnost odvajanja proizvoda direktno u vreće ili palboxe, mogućnost odvoza trakastim transporterima ili drugo

– Mogućnost izrade dozirnih transportera sa prilagođenim uspinim košem, kao i izlaznim granastim košem

– Mogućnost automatskog upravljanja, ugradnja senzorike, izrada karakterističnog podesta i drugo

– Hrvatski proizvod

kalibr (3) kalibr (2) kalibr (1)

 

 

 

 

 

 


KALIBRATOR – VIBRACIJSKI

Navedena oprema izrađena je od masivnih kvalitetnih nehrđajućih materijala ( inox AISI 304/AISI 316), služi za kalibriranje različitih proizvoda u prehrambenoj industriji, odnosno čvrstih proizvoda koji nisu u tekućem stanju a isto tako mogu podnijeti manje udarce tijekom pada kod kalibriranja, a da se ne smatraju oštećenim. Vibracijski kalibratori ovakvog tipa najčešće služe za kalibriranje odnosno sortiranje proizvoda poput brokule, paprike, luka, mrkve, krumpira, višnje, trešnje i niza drugih, posebno smrzutih ili polusmrznutih proizvoda. Način rada za sortiranje navedenog voća ili povrća jest taj da se putem lopatičastog transportera roba rasipa na ulaznoj rešetki kalibratora, nakon čega uslijed vibracija dolazi do kretanja robe prema ostalim rešetkama, a gdje roba ovisno o svojoj veličini propada, te izlazi na trakastim transporterima u određena pakiranja, ovisno o zahtjevima kupca. U sklopu kalibratora, nalazi se set kalibracijskih režetki koje su lako izmjenjive, a koje izrađujemo direktno po uvijetima robe koja se kalibrira, te set punih rešetki po čijem postavljanju stroj može služiti i kao vrlo frekventan transporter za određene tipove rasute robe. U osnovnoj varijatni stroja, isti ima 4 kalibracijske rešetke + ulazna otresna rešetka, koja je u većini slučajeva u rasponu od 0 – 5 mm.

MEHANIČKI SORTEX

Služi za mehaničko sortiranje voća i povrća, kružnog oblika. Usipni koš za prihvat voća je potopljen, te nakon istog roba putuje na četkanje ili brisanje/sušenje. Ista se sortira po veličini putem mehaničke rotacijske grede.

Oprema za kalibriranje i sortiranje proizvoda ne proizvodi se serijski, nego direktno prema potrebama kupaca. Po analizi potreba, određuju se kapacitativne smjernice, te se kreće u projektiranje i proizvodnju opreme. Ne postoje dimenzijske ni druge prepreke kod izgradnje ovakvih sustava transporta.

MATERIJALI I CERTIFIKATI

U proizvodnji pogona za kalibriranje BIJUK CNT koristi isključivo materijale i opremu EU proizvođača, te dostavlja certifikate :

  • CERTIFIKAT O UGRAĐENIM MATERIJALIMA I OPREMI ( EU )
  • IZJAVA O SUKLADNOSTI
  • GARANCIJSKU DOKUMENTACIJU, TE UPUTE ZA KORIŠTENJE SA SERIVSNIM LISTAMA
  • CERTIFIKATE ZAVARIVAČA PO POTREBI, WPQR i WPS LISTE ZAVARIVANJA
  • CERTIFIKAT RTG SNIMANJA ZAVARA PO POTREBI
  • OSTALE CERTIFIKATE PO POTREBI

KARLOVAC KARLOVAC_1500_Grader