Za klijenta, izradili smo liniju za kalibriranje povrća ( 2016.)

– Projektiranje multinamjenskog vibracijskog kalibratora kapaciteta do 4000 kg/h

– Projektiranje kalibracijskih rešetki sukladno tehnološkim zahtjevima

– Izrada i montaža kalibratora na lokaciji ( ugradnja gumenih amortizera – ROSTA AG )

– Izrada izlaznih transportera

– Izrada dozirnog lančanog transportera

kalibr (1) kalibr (3) kalibr (2)