Za klijenta, izradili smo u cijelosti liniju za pasiranje ( 2011.)

–     Projektiranje i izrada kompletne linije za dvostupanjsko pasiranje voća i povrća

–     Izrađen i isporučen multinamjenski stroj za pasiranje “BIOKOVO”

–     Posao obavljen u inozemstvu.

linija_pasiranje1

linija_pasiranje2