BIJUK CNT po narudžbi proizvodi cijevne izmjenjivače naziva OGULIN

– Namjena : Termička obrada tekućih proizvoda u prehrambenoj industriji, mlijeko, kečap, rajčica, sokovi, pivo i drugi proizvodi manjih viskoziteta

– Pasterizatori s UHT ( Ultra high temperature ) opcijom grijanja do 135 ° C, double pipe, triple pipe

– Mogućnost dobave i ugradnje homogenizatora ( GEA, FBF )

– Blokovi : Grijanje-rekuperacija, pasterizacija, UHT, zadržavanje, hlađenje

– Materijali izrade : polirani AISI 304 ( DIN 1.4301 ), polirani AISI 316 ( DIN 1.4401 )

– Upravljanje : SCADA sustav sa mogućnošću izrade recepata sukladno mediju koji se pasterizira

– Pranje sustava : Mogućnost spajanja na CIP sustav, mogućnost automatskog brzog ispiranja, druge opcije pranja

– Mogućnost izrade cjelokupnog sustava pasterizacije i homogenizacije, energenti para, hladna voda

– Pasterizatori OGULIN u proizvodnji BIJUK CNT-a su “PLUG IN”, rastavljivi u blokove, jednostavni za transport

– Hrvatski proizvod