Za klijente, obavili smo ;

Rekonstrukcija tankova 50 000 litara ( 2012.)

–        Usluga pregleda pukotina i varova, kemijsko čišćenje tankova,zamjena inox vrata i manloha

–        Ugradnja nivokaza,termometra,ugradnja sustava hlađenja i održavanja temperature  u tankovima

–        Izrada inox okapa na tankovima s ciljem smanjenja upijanja vlage od strane temelja

–        Tlačna proba tankova

–        Navedena oprema je proizvedena 1981 godine

tank1

tank2

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstrukcija inox tankova 12 500l ( 2012.) 

–        Planiranje,izrada i montaža inox nosača za prihvat,prijenos i manipulaciju inox tankova

Rekonstrukcija Inox tanka 80 000 l, podzemno ( 2012.)

–        Kompletna rekonstrukcija inox tanka od 80 000 l za potrebe navodnjavanja gdje su nastala oštećenja uslijed urušavanja zemlje , svi radovi su izvršeni  podzemno

Rekonstrukcija Inox tanka 80 000 l, nadzemno ( 2013.)

–        Kompletna rekonstrukcija inox tanka od 80 000 l za potrebe navodnjavanja gdje su nastala oštećenja uslijed nestručnog rukovanja prilikom montaže tanka na betonsku konstrukciju

tank3

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstrukcija Inox tankova 20.000 litara, 23 komada ( 2015.)

–        Kompletna rekonstrukcija starih oštećeni tankova (požar), kapaciteta 20.000 l, popravak, rekonstrukcija, krugovanje, poliranje

20140411_133401

IMG_20140804_181018

IMG_20140804_181026

 

 

 

 

 

 

 

Također, obavili smo rekonstrukciju i na nizu drugih spremnika, različitih veličina, materijala i namjena.