Za klijenta, izradili smo cjevovod za hlađenje generatora ( 2017. )

– Dobava bešavnih cijevi, savijanje i priprema za zavarivanje

– Zavarivanje cijevi TIG postupkom u prolazima sa ispunom zaštitnim plinovima

– Keramička obrada cjevovoda, antikorozivni tretman, antikorozivna zaštita

– RTG ( NDT ) snimanje 100% zavara, sa 100% prolazom

– Isporuka cjevovoda, te pripadajuće dokumentacije ( WPQR, WPS, Atesti zavarivača, Atesti radione, Atesti aparata, Atesti materijala, Atesti dodanih materijala)

cjevovod (1) cjevovod (2) cjevovod (3)