Za klijenta, izradili smo pogon za obradu kave ( 2012.)

–        Projektiranje pogona obrade kave

–        Projektiranje,  izrada i montaža inox transportera za kavu

–        Projektiranje,izrada i montaža inox tankova za skladištenje kave

–        Projektiranje,izrada i montaža kompletne automatike upravljanja s VIPA PLC opremom te HMI korisničkim

panelom za upravljanje pogonom

–        Montaža već postojećih peći za kavu

coffee