Za klijenta tvornice za preradu jabuke, obavili smo ( 2011.)

–        Projektiranje kompletnog sustava transporta,obrade industrijske jabuke za potrebe industrijskog soka

–        Projektiranje pasterizatora 1 000 l / h

–        Projektiranje filtera za filtriranje soka od jabuke

–        Projektiranje opreme za pranje jabuka

–        Projektiranje opreme za transport otpada jabuke

–        Izrada studije isplativosti

–        Priprema dokumentacije za EU fondove

 

jabuka1

jabuka2