Za klijenta, izradili smo Uparnu stanica 3 stupnja , kapaciteta 10 000 l / h ( 2014.)

–        Projektiranje  kompletnog sustava  obrade industrijskog otpada

–        Projektiranje uparne stanice kapaciteta  10 000 l / h s isparenjem od 8000 l/h

–        Izrada strojarskog , građevinskog i tehnološkog projekta

–        Izrada kompletnog objekta, sustava uparavanja i instalacija u cijelosti, te puštanje u pogon.

–       Pogon izrađen po sistemu “ključ u ruke”

 

APV_A (1)

APV_A (3)

APV_A (4)

20140430_191838