Za renomiranog proizvođača vojne opreme, izrađujemo :

– Opremu za vojna vozila

– Tijekom izrade koristimo specijalizirane materijale dobavljene prema naputku klijenta

– Oprema se izrađuje prema vrlo rigoroznim zahtjevima

– Oprema prolazi detaljna testiranja, kako mehanički tako i estetski

– Po isporukama izdajemo proširenu dokumentaciju ( CoC, atesti svih materijala, atesti radione, zavarivača, aparata za zavarivanje i niz drugih uvjerenja )

20170708_180359